O nama

O nama

Oslanjajući se na iskustvo i znanje, stalno istraživanje i razvoj i međunarodno priznate tehnologije proizvodnje, Almont je sa 22 godine uspešnog poslovanja postao jedan od vodećih preduzeća u branši, koja se bave izradom i montažom aluminijumskih konstrukcija i PVC stolarije. Poslujemo od 1992.godine, a od 2000. svoje veliko iskustvo u izradi aluminijumskih konstrukcija smo preneli i na PVC konstrukcije.
Preduzeće trenutno posluje u sopstvenom proizvodnom pogonu od 1.200 m2 na Novom Beogradu, Savskih alasa 16i. Zbog sve većih zahteva tržišta i planiranog proširenja proizvodnje ALMONT je završio izgradnju svog modernog poslovnog kompleksa na Novosadskom auto putu, površine od 12.000 m2, koji na najbolji način predstavlja renome i ugled našeg preduzeća.

Već više od dve decenije proizvodimo i montiramo aluminijumske fasade, aluminijumsku i PVC stolariju, na hiljade novih i starih građevina. Zahvaljujući svom savremenom proizvodnom programu i stručnom kadru, možemo da odgovorimo na svaki zahtev investitora prilikom gradnje novih i sanacije postojećih objekata. Dokaz kvaliteta predstavljaju mnogobrojni poslovni, stambeni kao i objekti od važnog ekonomskog i privrednog značaja prilikom čije gradnje su ugrađeni proizvodi preduzeća ALMONT.

Prateći trendove i potrebe tržišta u građevinarstvu, koristimo najnovije sisteme ugradnje i vrhunski kvalitetne materijale izuzetno atraktivnog dizajna kako bismo u svakom pogledu izašli u susret svojim kupcima i korisnicima usluga.

Naš proizvodni program obuhvata:

- Strukturalne, polustrukturalne i klasične fasade,

- Fasade od kompozitnog materijala,

- Aluminijumsku stolariju: prozori, vrata, portali, pregrade,

- Aluminijusku stolariju u kombinaciji sa drvetom,

- PVC stolariju: prozori i balkonska vrata,

- Roletne: Aluminijumske i PVC,

- Aluminijumske komarnike,

- Sistem prozorskih kapaka – žaluzine,

- Garažna vrata (segmentna, rolo),

- Automatska senzorska vrata

- Protivpožarna vrata sa različitim stepenom vatrootpornosti.

Sistem upravljanja kvalitetom

Preduzeće ALMONT je uvelo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000 što je garancija visokog standarda proizvodnje, a dostignuti kvalitet je kontrolisan i sertifikovan od strane DAS Certification Ltd. Sa primenom standarda ISO 9001:2000 i stalnom proverom kvaliteta proizvoda u svim sektorima i tokom celog procesa , ALMONT obezbeđuje ustaljen najviši nivo kvaliteta proizvoda. Sistem provere kvaliteta podrazumeva i stalno usavršavanje postojećih kao i razvoj novih sistema prema usvojenim procedurama.

About us

Relying on the experience and knowledge, constant research and development, and an internationally recognized production technology, Almont, with 22 years of successful business has become one of the leading companies in the branch, engaged in the manufacture and installation of aluminum and PVC constructions. The company was founded in 1992 and since 2000. our extensive experience in the design of aluminium structures we have transfered into PVC joinery.

The Company is currently operating in its own business and storage premises of 1200 m2 area in Novi Beograd. Due to the increasing market requirements and the planned extension of production, ALMONT finished construction of its modern business complex near the Novi Sad Highway, with the area of 12.000 m2 which in the best way represents the reputation and prestige of our Company.

For more than two decades, we are producing and assembling aluminum facades, aluminum and PVC joinery, on thousands of new and old buildings. Due to our modern production line and professional staff, we can respond to every request of investors during the construction of new and recovery of existing buildings. The evidence of quality are numerous commercial, residential as well as facilities of the important economic and commercial significance, where the products of the ALMONT Company have been installed.

Following the trends and needs of the market in construction industry, we use the state-of-the-art systems of installation and top quality materials of exceptionally attractive design in order to meet the requirements of our customers and users of services.

- Structural, semi-structural and traditional façades

- Façades of Etalbond composite material

- Aluminium joinery: windows, doors, doorways, partitions

- Aluminium joinery in combination with wood

- PVC joinery: windows and balcony doors

- Aluminium and PVC shutters

- Aluminium mosquito nets

- System of windows blinds – Venetian shutters

- Garage doors (segmental, corrugated sheet)

- Automatic sensor doors

- Fire doors with various degrees of fire safety

ALMONT Company introduced the system of quality management in accordance with ISO 9001:2000 which is the guarantee of the high standard of production, and the reached quality is controlled and certified by DAS Certification Ltd. BY application of the ISO standard 9001:2000 and permanent control of quality of products in all the divisions and during the entire process, ALMONT secures a well established highest level of quality of the products. The quality control system also implies permanent improvement of the existing as well as their development of new systems according to adopted procedures.

ALMONT

Almont d.o.o.

Savskih alasa 16i

11077 Beograd, Srbija

Tel/Fax:+381-11-3183-019

Tel/Fax:+381-11-3183-103

almontdoo@gmail.com

ALMONT

Almont LTD

Savskih alasa 16i

11077 Belgrade, Serbia

Tel/Fax:+381-11-3183-019

Tel/Fax:+381-11-3183-103

almontdoo@gmail.com

Copyright © 2017 ALMONT